Bài giảng - Kinh

Chuyện lạ thế kỷ 21 - HT Thích Giác Hạnh

HT. Thích Giác Hạnh (Thế danh Nguyễn Văn Não) . Sinh Năm 1937 Quê quán ở Cần Đước Long An. HT xuất gia năm 14 tuổi (1950) với cố đại lão HT Thích Thiện Bình chùa Thiên Phước huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền giang. Hiện Hòa Thượng là UV HĐTS TW GHPGVN Phó B

Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

Toàn thể Phật tử đều là người chánh tín, biết ưng dụng chánh pháp chuyển hóa ba nghiệp của mình trở thành con người thuần thiện, thì Phật Giáo mới thật sự là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sinh ra khỏi đêm tối vô minh.

Tịnh hóa xã hội

Bài giảng về đề tài "Tịnh hóa xã hội" của Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Phó trưởng ban Hoằng Pháp TWGHPGVN, Trưởng ban Hoằng Pháp THPG Huế, Trú trì chùa Hiếu Quang trong khóa tập huấn, bồi dưỡng trú trì năm 2011. Giảng tại Trung tâm VHPG Li

Tâm Hoan hỷ và hạnh Tùy Hhỷ

Theo Phổ Hiền Bồ tát, xây dựng tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ vững chắc, cuộc đời chúng ta thường gặp bạn tốt, lần xa các bạn ác; nói cách khác, bạn ác không thể đến với ta nữa và ta sẽ không bị đọa trong ba đường ác, đồng thời chúng ta luôn gặp thầy hiề

Bí quyết tu đạo: Tiết thực, qủa dục

Học Phật Pháp tức là vì mình mà học, không phải là vì Sư Phụ hay là vì người khác mà học. Các vị hãy ghi nhớ, đừng để cho thời gian trôi qua vô ích, rồi sau đó có hối tiếc thì đã trễ

Trong cuộc chơi nầy

Muốn tâm có tuệ, thì mỗi ngày bạn hãy chọn một thời điểm thích hợp để ngồi chơi với tâm của bạn nửa giờ hay một giờ.

Đức Lama Zopa giảng về Đức Phật Dược sư

“Hồng danh của ngài chỉ thoáng qua tai là tan biến mọi khổ đau ác đạo”: bất cứ là ai, hễ nghe được danh hiệu của đức Phật Dược Sư là không sinh vào ác đạo.

Đi Tìm Cái Ngã.

Tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đối diện trong vòng luân hồi: chu kỳ luân chuyển giữa chết và tái sanh, đều bắt nguồn từ sự sai lầm chấp thủ vào các pháp vì nghĩ nó tự hiện hữu độc lập.

Trụ trì theo Di Lặc, thuyết pháp theo Duy Ma

Quan sát kỹ, chúng ta thấy xưa kia, Đức Phật và các bậc Thầy Tổ của chúng ta không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng do công đức tu hành, do đạo lực của các Ngài mà chư Thiên và vua chúa hiến cúng.

Trang 10  /  12   (240)