Từ khóa: Người Phật tử


Tự hào là Phật tử

Chẳng lẽ những người Phật tử nghĩ rằng việc theo một tôn giáo là đáng xấu hổ, hay cản trở sự thăng tiến của họ trong công việc?

Đức Phật cần gì ở đại gia?

Phật dạy hãy tuỳ điều kiện cúng dường ngang được ở cấp nào thì cúng dường, nhưng cuối cùng vẫn không bằng tự mình tu tập và quán chiếu vô thường.

Đạo làm con theo tinh thần Phật giáo

Tinh thần giáo dục của Đức Phật không đơn thuần và một chiều, mà đó là sự đối lưu của ít nhất hai trị số con người trong mối quan hệ vừa đạo đức và giáo dục.

Hộ trì sáu căn phước đức vô lượng

Hộ trì chứ không đóng kín các giác quan, vẫn sống trong cuộc đời với đầy đủ sắc màu, vẫn thấy nghe hay biết đầy đủ nhưng thực sự làm chủ để không vướng mắc.

Luật cư sĩ tóm tắt

Trích từ Kinh Nhật Tụng của cư sĩ - Hệ phái Nam tông – Theravāda. Tỳ kheo Tăng-Định hợp soạn.

Người Phật tử tại gia đầu tiên trong Phật giáo là ai?

Khi Đức Phật vừa thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, có 2 vị thương gia là Bhallika và Trapusha dẫn đoàn xe chở hàng đi ngang qua, được Chư thiên mách bảo, hai thương gia này lòng tràn đầy vui sướng, vội dừng xe, sắp xếp bánh và mật ong, rồi cùng nhau đi đ

Trang 1  /  8  (160)