;

Bài viết của tác giả: Quần Anh


Thưa bà TSKH Đoàn Hương, thế nào là người biết?

“Ngày nay đi tu đã trở thành một sự kiếm lợi.” Không biết bà Đoàn Hương dựa vào cơ sở dữ liệu nào để “thốt ra” nhận định như thế theo đúng tinh thần của cái học vị mà bà đang mang là “tiến sĩ khoa học”?

Theo dấu chân Sư

Con nghĩ, bất cứ ai – từ tăng, ni đến cư sĩ, phật tử, khi tiếp xúc với Hòa thượng đều có chung một cảm nhận: Hòa thượng là bậc chân sư với đức khiêm cung, độ lượng, và vị tha.

Tết Thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Tết Thanh minh là gì? Tết Thanh minh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về tâm linh của người Việt, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu thanh minh có nghĩa là gì, làm thế nào để biết ngày nào là Tết Thanh minh.

Góp ý Ban Biên tập báo Tuổi trẻ cười

Chủ trương, chính sách của Đảng hoàn toàn không có chuyện xem “tôn giáo là liều thuốc phiện” để Ban Biên tập báo Tuổi trẻ cười y cứ vào đó đánh phá niềm tin của tín đồ Phật giáo bằng những truyện tranh vui nhảm nhí, rẻ tiền...

Trang 1  /  5