Bài giảng - Kinh

Kinh Di Giáo

“Từ nay về sau, các đệ-tử của Ta, triển-chuyển thực-hành các giáo-pháp ấy, thời như pháp-thân Như-Lai thường-trụ không tan-diệt.

Kinh Đại Bảo Tích 1 - 2

Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi Việt dịch: Thích Trí Tịnh

Lời vàng Phật dạy Kinh Pháp cú - Dhammapada

Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn a

Đức tin của người Phật tử

Đức Tin Của Người Phật Tử, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Chùa Tổ Đình Giác Nguyên - Q.4 Tp.HCM (03 phần)

Đáng sợ thay quả báo sát sanh

Tôi chủ trương rằng mọi người đều phải không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không dùng ma túy; tối thiểu cũng phải giữ được năm giới và phải giữ cho thật thanh tịnh.

Khi phát nguyện cần phải thành tâm

Kẻ xuất gia tu Ðạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là để tinh tấn tu hành. Phát nguyện là để cảnh giác chính mình, sửa đổi điều ác mà làm điều thiện. Tu Ðạo mà không phát nguyện thì cũng như là hoa nở mà không kết trái vậy, đó là điều không thể đượ

Bát Phong

Bài viết phổ biến trong buổi thuyết giảng tại Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto Thứ Sáu 20.7.2012

Phật tử chân chính

Khi chúng ta tự gọi mình là những Phật tử, có nghĩa là chúng ta là những người đi theo Phật. Khía cạnh quan trọng nhất của việc làm một Phật tử đó là chúng ta đi theo con đường của Phật và luôn luôn suy nghĩ như một người con Phật. Phật [Buddha] là m

Phước báu của sự cúng dường

Mời quý thính giả nghe bài pháp "Phước báu của sự cúng dường" do HT. Thích Quang Đạo ban đạo từ nhân phái đoàn Ban Đại diện PG huyện Nhơn Trạch buổi lễ cúng dường trường hạ trường TCPH Đồng Nai ngày 24/06/2012.

Hiểu đời - Hiểu đạo (Kỳ 2)

Hôm nay, Ôn có lời chia sẻ với Phật tử nhất là lớp thanh niên nam nữ trẻ hiểu rõ con đường Đức Phật chỉ dạy, để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống có được lợi ích an vui . Với chủ đề HIỂU ĐỜI – HIỂU ĐẠO.

Hiểu đời - Hiểu đạo (Kỳ 1)

Hôm nay, Ôn có lời chia sẻ với Phật tử nhất là lớp thanh niên nam nữ trẻ hiểu rõ con đường Đức Phật chỉ dạy, để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống có được lợi ích an vui . Với chủ đề HIỂU ĐỜI – HIỂU ĐẠO.

Tịnh hóa thân tâm tu hành

Buổi sinh hoạt hôm nay chúng tôi sẽ nói về cách thức Tịnh hóa thân tâm để việc tu hành có kết quả. Qua kinh nghiệm bản thân, dù rất nhỏ chưa có gì xứng đáng, nhưng chúng tôi nghĩ vẫn có thể chia sẻ với quý Phật tử để công phu của quí vị mỗi ngày mỗi

Đâu là chân hạnh phúc?

Tất cả chúng ta có mặt trên trần gian này, ai cũng mơ ước sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng ai muốn cuộc đời mình bất hạnh.

Trang 8  /  12   (240)