Đầu năm đi chùa cầu phước như thế nào?

Bài giảng - Kinh

Nhân dịp đầu năm, nhà sư có duyên lành gặp các Phật tử để trao đổi kinh nghiệm tu tập với đề tài Tâm Phật. Hôm nay nhân dịp đầu xuân, trong Khóa tu một ngày an lạc, nhà sư xin chia sẻ pháp thoại với chủ đề. Đi chùa cầu phước.

Lục tặc và lục thông

Bài giảng - Kinh

Nuôi sáu đứa giặc phá phách này thì công đức chúng ta tiêu tan hết. Như vậy chúng ta tu là phải làm sao đừng để sáu căn dính nhiễm với sáu trần. Đó là đuổi được sáu đứa giặc hay còn gọi là lục tặc, nếu không bọn chúng sẽ làm hư hoại các công đức của

Năm Tỵ nói chuyện rắn

Bài giảng - Kinh

Năm Tỵ là năm con rắn, tôi cũng tùy tục mà nói chuyện đạo lý về con rắn. Con rắn trong nhà Phật đã có đề cập tới. Như trong kinh Niết-bàn đức Phật nói có một người nuôi bốn con rắn độc trong một cái lồng, chúng luôn luôn thù địch cắn xé lẫn nhau.

Tu là nguồn hạnh phúc

Bài giảng - Kinh

Chúng ta tu hành, biết hướng về Tam Bảo, cải đổi những thói quen, những tật xấu để trở thành người hay, người tốt. Nhờ vậy sau khi nhắm mắt, mình được đi đường lành. Ngược lại nếu không biết cải đổi, mà cứ xin Phật cho cái này cho cái kia, thì kết qu

Kinh Chuyển Pháp Luân - Dhammcakkappavattana sutta

Bài giảng - Kinh

Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên sau khi đức Phật ngộ đạo dưới cội Bồ-đề, đức Phật nói tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như.Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu của Ðạo giải thoát, đó là Tứ diệu đế và Bát chánh đạo.

Mật pháp để thành công và an lạc trong cuộc sống

Bài giảng - Kinh

Hòa thượng Thích Huyền Diệu, thế danh là Lâm Trung Quốc, đã tốt nghiệp khoa thần học tại Đại học Sorbornne, Pháp. Sau đó, Hòa thượng tiếp tục sang Ấn Độ học và tu hành. Xa đất nước đã hơn 40 năm, HT tự nhận vốn tiếng Việt của mình không tốt bằng tiến

Thuyết Luân Hồi

Bài giảng - Kinh

Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài rất quen thuộc, đó là “Thuyết luân hồi” của đạo Phật. Với đề tài này nhiều người còn hoang mang, nhất là giới trí thức trẻ, không biết thuyết luân hồi có đúng không, tại sao đức Phật lại nói thuyết luân hồi. Vì vậy ở đây

Video 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Bài giảng - Kinh

Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, ở trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ chúng sanh. Trải qua một thời gian được kết qu

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Bài giảng - Kinh

Kinh Ðại Bát Niết bàn, vì là lời nói sau cùng của Ðức Phật, trước khi Ngài Niết Bàn, nên bao quát hầu như đủ mọi thắc mắc của chúng sinh. Vì thời gian có hạn nên lời Ngài dạy rất cô đọng, nhưng minh bạch, rõ ràng.

Ý nghĩa lễ vía Đức Phật A Di Đà

Bài giảng - Kinh

Nhân ngày lễ vía đức Phật A Di Đà, chúng ta tìm hiểu về danh nghĩa và sự tích của Ngài để mỗi khi đến chùa niệm Nam mô A Di Đà Phật ta có thêm niềm tin và nhờ đó công đức niệm Phật sẽ mau chóng thành tựu.

Ánh sáng Phật pháp kỳ 36

Bài giảng - Kinh

Đại đức Thích Đồng Thành.Tốt nghiệp Tiến sĩ: Phật học tại New Delhi 2010 Giảng viên tại phân khoa Phật học University of New Delhi, India từ năm 2007-2010.Hiệu Trưởng Trường Trung Đẳng Phật Học Nguyên Thiều - Tu Viện Nguyên Thiều,trước khi về tu viện

Sống chết bình an - TT Thích Nhật Từ

Bài giảng - Kinh

Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó thư ký, Ban Phật giáo quốc tế TƯ, GHPGVN.Phó ban kiêm tổng thư ký Ban hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM.Trụ trì Chùa Giác Ngộ, Tp.HCM.Giảng tại chùa Nhật Quang (Hoành Nhị) Nam Định, ngày 11-06-2008

Kinh Di Giáo

Bài giảng - Kinh

“Từ nay về sau, các đệ-tử của Ta, triển-chuyển thực-hành các giáo-pháp ấy, thời như pháp-thân Như-Lai thường-trụ không tan-diệt.