;

Phương pháp tu hành theo giáo lý đạo Phật

Tìm hiểu - Vấn đáp

Tu có nghĩa là sửa, sửa sai thành đúng, sửa ác thành thiện để từng bước hoàn thiện con người. Do đó, tùy trình độ nhận thức, tùy căn cơ và nghiệp lực của mỗi cá nhân mà mỗi người có mỗi lối tu khác nhau, và mục đích tu của họ cũng sai biệt. Sự phong

Tương quan giữa mộng và thực

Tìm hiểu - Vấn đáp

Khi nghe kinh phải lắng nghe một cách rõ ràng, phải hiểu kinh này Phật dạy những điều gì rồi đem những lời Phật dạy áp dụng trong đời sống hàng ngày, như vậy mới là người biết nghe kinh Phật.

Chữ Tâm trong Đạo Phật

Tìm hiểu - Vấn đáp

Mọi sự mọi việc đều do tâm tạo ra tất cả. Công đức cũng do tâm tạo, nghiệp chướng cũng bởi tại tâm. Đó chính là tâm sanh diệt, lăng xăng lộn xộn, thay đổi luôn luôn, thường do tham sân si chi phối, thúc đẩy, điều khiển, cho nên con người thường tạo n

Lời Phật dạy - Lòng tin

Tìm hiểu - Vấn đáp

Sự hưng thịnh và suy yếu của Phật pháp luôn là vấn đề mà bất cứ người đệ tử Phật nào cũng đều quan tâm, tất cả những người con Phật đều mong muốn Phật pháp được trường tồn và ngày cànghưng thịnh.

Định nghĩa và phạm vi của sát sinh ?

Tìm hiểu - Vấn đáp

Nếu người người đều phát huy tinh thần từ bi bình đẳng đó thì thế giới của chúng ta nhất định sẽ hài hòa, hòa bình, giúp đỡ, kính trọng, yêu mến nhau, hòa hợp với nhau không có sự ngăn cách, sẽ không có một người nào bị cố ý giết hại.

Ăn cơm chánh niệm

Tìm hiểu - Vấn đáp

Ăn cơm cũng là một phép thực tập rất sâu sắc. Trong khi ăn ta phải thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với thức ăn và tăng thân đang có mặt. Đừng để tâm ý bị lôi kéo bởi qúa khứ, tương lai và những lo lắng, buồng giận và suy nghĩ

Như dòng sữa Pháp

Tìm hiểu - Vấn đáp

Tu mục đích là để thoát khỏi rằng buộc, sự khổ để đạt được an vui, nên tu phải có thứ tự, tu đúng mực, trúng Pháp, kiên trì kết hợp giữa học hành và tu tập theo đúng lộ độ, nhận thức đúng trong sự tu, nghiêm giữ giới luật thì trở thành người thông th

Hiểu rõ về hai ngài Hộ pháp đạo Phật

Tìm hiểu - Vấn đáp

Đa số các chùa ở Việt Nam thường thờ hai tượng có khuôn mặt thiện và ác. Đây là hai vị Hộ pháp được tạc tượng theo kiểu võ sĩ cổ, mình mặc áo giáp, đầu đội mũ, một vị tay cầm viên ngọc, vị kia tay cầm binh khí, trong tư thế đứng hoặc ngồi.