Hà Nội: Hân hoan ngày hội rước Phật về 'làng'

Miền Bắc

Hành trình đi bộ rước Phật của đoàn chính thức bắt đầu. Với đội ngũ đoàn rước hùng hậu gồm: Đội rồng, đội lân, đội bát bửu, đội lục cúng, đội cờ, đội hoa sen, đội âm nhạc dân tộc, và 4 kiệu Phật tượng trưng cho 4 giai đoạn: Đản sinh – Thành đạo - Thu

Không kiểm tra, không bài về nhà, không hình phạt, giáo dục Phần Lan vẫn dẫn đầu cả thế giới, tại sao lại như vậy?

Xã hội - Tâm linh

Tại Phần Lan, học sinh bắt đầu giờ học lúc 9h30, kết thúc trước 14h30. Trẻ em đến trường không phải kiểm tra, không chịu mọi hình phạt, thậm chí không có bài về nhà. Tuy nhiên với nền giáo dục này, Phần Lan luôn là quốc gia đứng cao trong bảng xếp hạ