Tha thứ để được hạnh phúc

Văn học - Tùy bút

Lúc này hay lúc khác, luôn có những người làm tổn thương chúng ta sâu sắc tới mức ta mệt mỏi, đau khổ và khó bỏ qua. Nhưng hãy học cách tha thứ để chính bản thân ta được giải thoát và hạnh phúc.

Giá trị của nghịch cảnh

Như một đoạn văn trong tập sách Những Bước Thăng Trầm của Hòa thượng Narada, ngay từ đầu bài tác giả đã viết: "Với người lạc quan, thế gian nầy tuyệt đối như cánh hoa hồng. Người bi quan trái lại, thấy nó đầy gai chướng. Nhưng đối với người thực tiễn

Mầm sống từ đất Phật

Văn học - Tùy bút

Đã từ lâu, con nghe nói về chùa Hoằng Pháp nhưng chưa từng đặt chân đến, dù sống ở thành phố này. Cho đến tận bây giờ con mới biết đến chùa, lễ Phật. Con thật là vô minh.

Phát Hiện Bản

Phật sử-Tưởng niệm

Trong một lần đọc sách Hán Nôm tại Hà Nội, chúng tôi tiếp xúc văn bản Diệm khẩu du- già tập yếu thí thực khoa nghi được khắc ván tại chùa Thiên Hòa, Huế. Lần theo thông tin và nhờ sự giới thiệu của một thân hữu tại đây, chúng tôi được biết chùa vẫn c

Tìm Phật

Văn học - Tùy bút

Tìm đến với Đạo Phật, có lúc tôi nghĩ đơn giản rằng tôi đi tìm Phật. Câu chuyện tìm Phật không phải ngẫu nhiên mà tôi nghĩ ra, bởi câu nói này là của mẹ tôi.