;

Bài viết của tác giả: Tâm Nhãn


Thảo luận hạnh đầu đà

Hạnh đầu đà (Dhuta) là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục, là phương tiện quý báu tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu.

Chuyện nhà chùa và đề Kinh Kim Cang

Giáo nghĩa kinh Kim cang dạy con người tiêu trừ bản ngã. Tiêu diệt ngã chấp là lộ trình tối hậu đi đến cuộc cách mạng triệt để của nội tâm, cần đánh đổi, trả giá với khổ lụy hình hài, không phải một sớm một chiều quá dễ dàng cho kẻ học đạo.

Năm rồng nói chuyện rồng

Trong luật Dược sự của Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tả có hai loại rồng: Một loại thì tự phát nguyện đến quy y Phật, nghe pháp giác ngộ như rồng Kṛṣṇa (Hắc giả long vương 黑者龍王) và rồng Gautamaka (Kiều-đàm-ma long vương 憍曇摩龍王).

Bóng ma dưới góc nhìn của duy thức

Con người sau khi chết, nghiệp dẫn đi tái sinh, “sắc của thân trung hữu” đi tái sinh mắt thường không thể thấy, cũng không có thứ gì ngăn cản được, gọi là sắc “vô kiến vô đối”. Và trong thời gian đi tái sinh nếu chưa đủ điều kiện thì có nhiều thuyết

Triết lý tư duy

Tư duy triết học để thay đổi vận mệnh, sống sao cho tự do và có trách nhiệm với bản thân, với tha nhân.

Vấn đề tự sát trong Tăng đoàn thời Phật

Luật Ngũ phần ghi đức Phật kết giới 5 lần; luật Tăng-kỳ nói kết 4 lần. Giới văn tổng kết được Phật chế trong các văn bản luật Hán dịch. Thời đức Phật, Ngài không cho phép tự sát dưới bất cứ hình thức nào.

Trang 1  /  1