Thư viện

Cách tụng đọc và ý nghĩa Chú Đại Bi

Thần Chú Ðại bi lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Ðông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng Ðại-bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh.

Luật cư sĩ tóm tắt

Trích từ Kinh Nhật Tụng của cư sĩ - Hệ phái Nam tông – Theravāda. Tỳ kheo Tăng-Định hợp soạn.

Kinh Giáo thọ Thi-Ca-La-Việt

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàng, và thứ sáu là trí lực tổn hại.

Đức Bồ tát hành pháp khổ hạnh 6 năm

Kinh điển ghi lại rằng, trong hai năm đầu, Ngài gần như không ăn gì ngoài vài hạt mè; trong hai năm kế tiếp, Ngài chỉ uống nước, và hai năm cuối Đức Phật không hề dùng thực phẩm gì. Trong suốt thời kỳ khổ hạnh cực kỳ khắc nghiệt đó, thân thể Ngà

Chuyện về Tỳ khưu Sunita xuất gia phạm hạnh

Người giác ngộ biết tất cả chúng sanh đều có duyên lành, chỉ do nghiệp thiện ác mà tạm thời có sai biệt, nên phát tâm bình đẳng và đại bi, tạo nhân duyên thuận lợi cho chúng sanh sớm được thức tỉnh, thoát khỏi cảnh đau khổ.

Một ngày xưa

Bao kỷ niệm dường như cùng thức dậy,Mang ta về hun hút chuỗi ngày thơ.Ô kìa, ta cứ ngỡ mới hôm qua...

Lời cảnh báo của vị thiền sư trước khi lâm chung

Một vị thiền sư trước khi lâm chung đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh cáo cho tất cả những người đã và sẽ bước đi trên con đường tu luyện.

Trang 1  /  44   (870)