;

Bài viết của tác giả: TS.Huệ Dân


Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh 2

Vài dòng tham khảo bốn chữ Bát Nhã Tâm Kinh qua bốn chữ : प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ

Đức Phật Medhakara là ai?

Medhaṅkara là một nhà tu khổ hạnh luôn mang tinh thần vui vẻ trong những việc làm công đức và mang khát vọng bằng lời nguyện trở thành Phật để cứu độ chúng sinh. Đức Phật Medhaṅkara cùng kiếp với Đức Phật Dīpankara (Nhiên Ðăng).

Không có Chánh ngữ sẽ không có những điều tốt điều lành

Nói là một nghệ thuật và cũng là một cách tu qua sự quán sát chọn lời và lắng nghe. Còn Chánh ngữ không phải là sự chỉ dẫn cho tất cả những điều tốt điều lành, nhưng không có Chánh ngữ thì không có tất cả những điều tốt điều lành được tồn tại.

Ý nghĩa chú tắm Phật

Theo những văn bản ghi chép đầu tiên của kinh Vệ Đà, thì nội dung và ý nghĩa của chữ ओम् (oṃ) hay औम्(aum) được xem như là biểu hiện đầu tiên của ब्रह्मन् (brahman) qua sự kết hợp của những hiện tượng hình thành trong vũ trụ. Bởi vì những cơ bản tro

Vài dòng tham khảo về Đức Phật Thích Ca nhân ngày đản sanh

Cuộc đời của một người đã từ bỏ tất cả mọi thứ trong đời sống cá nhân của mình, để đi tìm phương pháp giải khổ cho toàn thể nhân loại, đã trở thành một tấm gương luôn ngời sáng và cũng là hình ảnh của ngọn đuốc trí tuệ để cháy tất cả lòng tham dục, s

Ý nghĩa đọc kinh Phật

Đọc không phải là một việc đơn giản mà cần phải có sự suy nghĩ đúng đắn với các khái niệm của các từ ngữ. Mỗi một từ đều có sự đi kèm trong nó những sắc thái riêng.

Giữa Có và Không là...?

Có những việc trên đời người ta cứ ngỡ là Có, nhưng đó chính lại là Không, hoặc những chuyện người ta cho không bao giờ có thể Có, nhưng trên thực tế là Có. Có và Không, đến, rồi đi, cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoáy bất tận.

Vài dòng tham khảo vui về rắn trong năm con rắn

Từ trên đỉnh cao nhìn xuống những dòng sông uốn lượn chảy quanh co bao bọc các xóm làng hay nhìn những con đường ngoằn ngoèo chạy dọc theo chân núi làm cho người ta liền nghĩ đến hình ảnh của một con rắn đang bò.

Vài dòng giới thiệu về chữ संघ saṃgha dùng trong nhà Như Lai

Thời Đức Phật, Tăng già là tiếng dùng để chỉ cho những tu sĩ không phân biệt nam nữ hay những người cư sĩ vấn thân vào đời tu học, để giúp mọi người cùng nhau tu dưỡng, vui hưởng an lành, bằng lòng "Từ Bi" và Trí tuệ, như Đức Phật đã làm.

Giới thiệu về chữ Phất qua các dạng hình khác nhau

Những bài viết của TS Huệ Dân là trang sách của những người bình dân đang học và đang tập viết trong các chủ đề tìm về những cái hay của nền văn hóa cổ xưa của xứ mình. Những bài viết này là những bài viết sau giờ làm việc của những người bạn thích n

Giới thiệu về chữ Pháp trong nhà Phật

Trong cuộc sống hàng ngày, những mối quan hệ của con người đối với con người, và con người đối với thiên nhiênđềudựa trên các nguyên tắcqua những hình thức khác nhau để tạo thành một tiến trình sinh hoạt của xã hội trong nhiều lãnh vực.

Phần ngữ vựng tiếng Anh của bài 1: Chữ Phật - Buddha

Đại Từ là gì ? Đại Từ là những danh từ được dùng để thay thế cho người, sự việc hay cụm từ ở trong câu. Nó thường được đặt ở đầu câu để làm chủ từ của câu hay mệnh đề. Đại từ có thể dùng một trong ba trường hợp như sau: Chủ ngữ, Đối tượng khách quan,

Phần diễn nghĩa câu hai trong bài pháp cú 1

Mano tiếng Phạn viết cũng như tiếng Pali,viết theo mẫu Devanāgarī: मनोManasghép từ chữman và as. Manas viết theo mẫu Devanāgarī: मनस्, thân từ thuộc trung tính và có những nghĩa được biết như sau:Tâm trí, tinh thần, sức mạnh của sự chú ý, trí tuệ, kh

Lời tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thiện Phụng

Không nỗi bất hạnh nào có thể so sánh được, khi nghịch cảnh của cuộc đời đưa những bé thơ vào cuộc mưu sinh không Cha thiếu Mẹ. Những đứa trẻ đang lầm lũi với những ước mơ nhỏ bé của mình là mong được mọi sự giúp đỡ và được lớn lên trong vòng tay ấm

Xuân về tìm hiểu về hoa mai

Đầu Xuân, trong 3 ngày tết, Mai được cắt cành chưng trên bàn thờ để cầu cho sự may mắn, sự hạnh phúc cho gia đình hay việc làm ăn được phát lộc, phát tài, sung mãn của năm mới đang đến cho tất cả người Việt.

Trang 1  /  2