Phật giáo Việt Nam 30 năm nhìn lại

Phật giáo Việt Nam

Thoáng mà đã 30 năm kể từ ngày thành lập GHPGVN sau ngay đất nước thống nhất. Chuyển đổi từ một cơ chế cũ sang một hình thái mới cho một tổ chức không tránh khỏi ngỡ ngàng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phật giáo luôn gắn bó với tâm linh người Việt

Phật giáo Việt Nam

Cách đây đúng 30 năm, ngày 07/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo trên toàn quốc. Với đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” mà Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Na

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo

Phật giáo Việt Nam

Nghiên cứu cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều chúng ta dễ dàng bắt gặp là ở chỗ Người có nhiều mối quan hệ gắn bó với Phật giáo, không chỉ ở mặt tư tưởng, tình cảm mà cả chính bằng những việc làm cụ thể.

Vài nét về Phật giáo Lý - Trần

Phật giáo Việt Nam

Đạo Phật thời Lý – Trần là đạo Phật của từ bi và trí tuệ, là hai đức hạnh hàng đầu của Phật giáo. Tinh thần từ bi của Phật giáo thời Lý – Trần là đường lối trị nước bằng đức trị còn hạnh trí tuệ là nó không hướng đến giải quyết các vấn đề thuần túy