Lễ khai mạc Vesak 2014: Những hạt sạn

Tôi nghĩ ban tổ chức các cuộc lễ Phật giáo nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này, nhất là khi buổi lễ được trực tiếp truyền hình. Nó liên quan đến chuyện văn minh, lịch sự, thể diện của cả đạo Phật, mà những người dự lễ đại diện, diễn ra trước mắt hà

Góp ý về bố trí xe rước Phật

Tùy theo địa phương, có thể bổ sung những hình thức nghi lễ rước thích hợp như dàn nhạc cổ truyền dân tộc, cờ phướn cổ truyền, chư tăng trong pháp phục các hệ phái, chỉ yêu cầu tạo được sự trang trọng, thành kính, tôn nghiêm, thể hiện được nội dung đ

Món nợ Phật đản

Chúng ta, từ vị trưởng lão hòa thượng cho đến một cư sĩ trẻ, đều là con Phật. Nếu vì lý do gì đó chủ quan, mà bậc trưởng thượng cha ông chú bác nắm giữ từ đường hương hỏa, nghĩa vụ nhang khói cúng kiến, mà không làm tròn nghĩa vụ của mình, tự cắt hủy

Nên dùng cụm từ xe rước Phật, thuyền rước Phật cho Đại lễ Phật đản

Xe rước Phật, thuyền rước Phật là một hình thức cung nghinh ảnh tượng Đức Phật đến với mọi người, rước hình ảnh Phật đến mọi phố, mọi nhà. Đó là một thực tế cần được tôn trọng. Đó là sự hòa nhập nghi lễ của đạo Phật với niềm vui chung của cộng đồng,